PL EN DE

Kariera

Aktualne oferty pracy

Pracownik budowlany

                                                                    

 

 

W związku z planowanym uruchomieniem nowych usług budowlanych w ramach projektu, pn. „Wdrożenie wyników prac B+R na rzecz uruchomienia innowacyjnej usługi kompleksowego wykonawstwa konstrukcyjnych elementów budowlanych w V-klasowej technologii betonu architektonicznego”, o numerze: RPPK.01.04.01-18-0507/16, współfinansowanego ze środków działania 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałania 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, Typ projektów: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 

poszukujemy pracowników budowlanych takich jak: cieśli, robotników ogólnobudowlanych 

 

 

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac ogólnobudowlanych
 • analizowanie rysunków roboczych
 • montaż deskowań i szalunków stropowych do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych

Wymagania:

 • doświadczenie w wykonywaniu prac ogólnobudowlanych
 • mile widziane doświadczenie w pracy z elementami deskowań oraz szalunkami
 • pracowitość, uczciwośc, lojalność

 

Wymiar etatu: w pełnym wymiarze

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

liczba stanowisk: 1

 

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie CV na adres: kadry@baudziedzic.pl lub rekrutacja@baudziedzic.pl

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „Rozporządzeniem”, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BAUDZIEDZIC sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rudnej Małej, Rudna Mała 47I, 36-060 Głogów Małopolski.
 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Elektryk a podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia (wyrażona przez Pana/Panią dobrowolna zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na BAUDZIEDZIC sp. z o.o. sp.k.) w zw. z art. 221  ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn.zm.).
 3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji.
 5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od BAUDZIEDZIC sp. z o.o. sp.k. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne; konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym oraz zawarcia umowy o pracę.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Baudziedzic sp. z o.o. sp. k. w związku z prowadzoną korespondencją przetwarza Państwa dane osobowe. Więcej szczegółów na ten temat mogą Państwo uzyskać na naszej stronie internetowej: https://baudziedzic.pl/rodo lub w siedzibie spółki Baudziedzic sp. z o.o. sp. k.

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na ww stanowisku proszone są o przesłanie CV na adres rekrutacja@baudziedzic.pl.

W tytule prosimy wpisać `PR/41/Pracownik budowlany`

Sekretariat nie udziela informacji dotyczących rekrutacji.

Elektryk

 

Firma budowlana BAUDZIEDZIC Sp. z o.o. Sp. K. świadcząca kompleksowe usługi budowlane w realizacji inwestycji obiektów mieszkaniowych, biurowych, handlowych, usługowych i produkcyjnych poszukuje kandydata na stanowisko :

Elektryk 

Wymagania:

 

·      uprawnienia SEP dozór i eksploatacja

·      praktyczna znajomość korzystania z dokumentacji technicznej

·      doświadczenie w zawodzie 3-4 lata

·      zaangażowanie i odpowiedzialność w pracy

 

Zakres czynności: 

·      dokonywaniem pomiarów wielkości elektrycznych

·      wykonywaniem instalacji elektrycznych oraz przeprowadzaniem badań eksploatacyjnych tych  

      instalacji

·      diagnozowaniem stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych

·      instalowaniem, użytkowaniem i obsługiwaniem układów oraz dokonywaniem prostych napraw

·      dokonywanie przeglądów i napraw sprzętu elektrycznego użytkowanego na budowie

 

Oferujemy:

·      Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

·      Terminowe wynagrodzenie

·      Miłą atmosferę w pracy

·      Możliwość rozwoju

·      Zarobki ustalane indywidualnie na podstawie doświadczenia i umiejętności

 

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie CV na adres: kadry@baudziedzic.pl lub rekrutacja@baudziedzic.pl

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „Rozporządzeniem”, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BAUDZIEDZIC sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rudnej Małej, Rudna Mała 47I, 36-060 Głogów Małopolski.
 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Elektryk a podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia (wyrażona przez Pana/Panią dobrowolna zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na BAUDZIEDZIC sp. z o.o. sp.k.) w zw. z art. 22ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn.zm.).
 3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji.
 5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od BAUDZIEDZIC sp. z o.o. sp.k. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne; konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym oraz zawarcia umowy o pracę.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Baudziedzic sp. z o.o. sp. k. w związku z prowadzoną korespondencją przetwarza Państwa dane osobowe. Więcej szczegółów na ten temat mogą Państwo uzyskać na naszej stronie internetowej: https://baudziedzic.pl/rodo lub w siedzibie spółki Baudziedzic sp. z o.o. sp. k.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na ww stanowisku proszone są o przesłanie CV na adres rekrutacja@baudziedzic.pl.

W tytule prosimy wpisać `PR/38/Elektryk `

Sekretariat nie udziela informacji dotyczących rekrutacji.

Zaufali nam