PL EN DE

Przetargi

 

 

Zamawiający: Baudziedzic Sp. z o.o Sp.K, Rudna Mała 47P36-060 Głogów Małopolski informuje o unieważnieniu postepowania ofertowego nr ID: 1/06/2016, na dostawę Koparko-ładowarki (1 szt.) wraz z młotem wyburzeniowym (1 szt.) 580 KŚT. Unieważnienie podyktowane jest przesunięciem terminu realizacji zamówień z zakresu innowacji produktowej objętej projektem, pn „Wdrożenie wyników prac B+R na rzecz uruchomienia innowacyjnej usługi kompleksowego wykonawstwa konstrukcyjnych elementów budowlanych w V-klasowej technologii betonu architektonicznego”.

Unieważnienie postępowania jest zgodne z treścią postepowania ofertowego (Pkt IX, ppkt. 18)

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020
Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,

Typ projektu: Rozwój MŚP

 

 

BAUDZIEDZIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Rudna Mała 47P, 36-060 Głogów Małopolski

ogłasza postępowanie ofertowe, nr ID: 1/06/2016 na dostawę Koparko-ładowarki (1 szt.) wraz z młotem wyburzeniowym (1 szt.)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43260000-3 Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze

W ramach projektu:

„Wdrożenie wyników prac B+R na rzecz uruchomienia innowacyjnej usługi kompleksowego wykonawstwa konstrukcyjnych elementów budowlanych w V-klasowej technologii betonu architektonicznego”

WNIOSEK NR WND-RPPK.01.04.01-18-507/15

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020
Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,

Typ projektu: Rozwój MŚP

do pobrania:

Zapytanie Ofertowe.pdf

Zal_1_Oferta.docx

Zal_2_Wzor_umowy.doc

Zal_3_Oswiadczenie_konflikt_interesow.docx

Zal_4_Specyfikacja_techniczna.docx

Zal_5_Oswiadczenie_brak_powiazan.docx

Zal_6_Protokol_postepowania.docx

 

 

 

Zaufali nam