Nie czekaj. Aplikuj

Kierownik budowy

Firma budowlana BAUDZIEDZIC Sp. z o.o. Sp. K. świadcząca usługi budowlane w realizacji inwestycji obiektów mieszkaniowych, biurowych, handlowych, usługowych i produkcyjnych poszukuje kandydata na stanowisko:

OPIS STANOWISKA:
Prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz zgodnie z prawem budowlanym
Koordynacja procesu realizacji zadań zgodnie z wymogami kontraktu oraz dokumentacją,
Zarządzanie pracą podwykonawców oraz zespołu pracowników,
Sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością realizowanych projektów;
Prowadzenie dokumentacji.
Gotowość do relokacji na terenie kraju (woj. małopolskie, śląskie, lubelskie)

WYMAGANIA:
Wykształcenie wyższe budowlane
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Doświadczenie minimum 5 letnie na stanowisku kierowniczym
Umiejętność zarządzania pracą podległego zespołu
Dobra organizacja pracy
Dyspozycyjność
Praktyczna znajomość pakietu MS Office, AutoCad, NORMA PRO;
Prawo jazdy kat. B.

OFERUJEMY:

Atrakcyjne wynagrodzenie,
Stabilne zatrudnienie,
Możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju zawodowego
Niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonej pracy m.in. - samochód firmowy wysokiej klasy

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie CV.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie CV poprzez formularz aplikacyjny lub na jeden z adresów mailowych: kadry@baudziedzic.pl lub rekrutacja@baudziedzic.pl

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „Rozporządzeniem”, niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BAUDZIEDZIC sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rudnej Małej, Rudna Mała 47I, 36-060 Głogów Małopolski.
  2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Elektryk a podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia (wyrażona przez Pana/Panią dobrowolna zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na BAUDZIEDZIC sp. z o.o. sp.k.) w zw. z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn.zm.).
  3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
  4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji.
  5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od BAUDZIEDZIC sp. z o.o. sp.k. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych.
  6. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  7. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  8. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne; konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym oraz zawarcia umowy o pracę.
  10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Baudziedzic sp. z o.o. sp. k. w związku z prowadzoną korespondencją przetwarza Państwa dane osobowe. Więcej szczegółów na ten temat mogą Państwo uzyskać na naszej stronie internetowej: RODO lub w siedzibie spółki Baudziedzic sp. z o.o. sp. k.

Odkryj nasze realizacje

BAUDZIEDZIC to przedsiębiorstwo budowlane z długoletnią tradycją.

Przejdź do realizacji