PL EN DE

Projekty zrealizowane


Projekt zrealizowany przy współudziale:

 

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

17 sierpnia 2010 roku podpisana została umowa z Województwem Podkarpackim o dofinansowanie projektu pn. "Zakup nowych maszyn i sprzętów szansą na rozwój konkurencyjności firmy Baudziedzic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa" realizowanego w ramach wsparcia kapitałowego przedsiębiorczości, schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 RPO WP nr WND-RPPK.01.01.00-18-200/09. Podpisana umowa przewiduje dofinansowanie inwestycji w wysokości 786 016,44 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 138 708,79,00 zł z Budżetu Państwa. Ogółem zakres dofinansowania: 55% kwoty wydatków kwalifikowanych. W ramach realizacji projektu firma wprowadza do swojej dotychczasowej oferty nowe usługi. Polegają one na przyjmowaniu zleceń na budowę budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wysokich oraz wypompowywaniu zanieczyszczonej wody z obiektów budowlanych i wykopów.

„Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego”.
Strona internetowa instytucji zarządzającej programem: www.rpo.podkarpackie.pl

Biuro inormacji o projektach unijnych:

info@baudziedzic.pl

 

Zaufali nam