PL EN DE

PrzetargI

 

BAUDZIEDZIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Rudna Mała 47I, 36-060 Głogów Małopolski

ogłasza postępowanie ofertowe, nr ID: 2/09/2017

na dostawę systemowych szalunków ściennych (1 kpl.)

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44000000-0 Konstrukcje i materiały dla budownictwa; wyroby pomocnicze dla budownictwa

 

W ramach projektu:

„Wdrożenie wyników prac B+R na rzecz uruchomienia innowacyjnej usługi kompleksowego wykonawstwa konstrukcyjnych elementów budowlanych w V-klasowej technologii betonu architektonicznego”

PROJEKT NR RPPK.01.04.01-18-0507/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020
Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,

Typ projektu: Rozwój MŚP

 

Załączniki:
Oferta
Wzór umowy
Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów
Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami
Protokół postępowania
Zapytanie ofertowe

Odpowiedzi_na_pytania

ogloszenie_wynikow

oswiadczenie_o_braku_powiazan

oswiadczenia_o_nieistnieniu_konfliktow


 

BAUDZIEDZIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Rudna Mała 47I, 36-060 Głogów Małopolski

ogłasza postępowanie ofertowe, nr ID: 1/09/2017

na dostawę systemowych szalunków stropowych (1 kpl)

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44000000-0 Konstrukcje i materiały dla budownictwa; wyroby pomocnicze dla budownictwa

 

W ramach projektu:

„Wdrożenie wyników prac B+R na rzecz uruchomienia innowacyjnej usługi kompleksowego wykonawstwa konstrukcyjnych elementów budowlanych w V-klasowej technologii betonu architektonicznego”

PROJEKT NR RPPK.01.04.01-18-0507/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020
Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,

Typ projektu: Rozwój MŚP

 

Załączniki:
Oferta
Wzór umowy
Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów
Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami
Protokół postępowania
Zapytanie ofertowe

Odpowiedzi_na_pytania

ogloszenie_wynikow

oswiadczenie_o_braku_powiazan

oswiadczenia_o_nieistnieniu_konfliktow


BAUDZIEDZIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Rudna Mała 47i, 36-060 Głogów Małopolski

ogłasza postępowanie ofertowe, nr ID: 3/04/2017

na dostawę trójfazowych agregatów prądotwórczych (2 szt.)

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

 

 

W ramach projektu:

„Wdrożenie wyników prac B+R na rzecz uruchomienia innowacyjnej usługi kompleksowego wykonawstwa konstrukcyjnych elementów budowlanych w V-klasowej technologii betonu architektonicznego”

PROJEKT NR WND-RPPK.01.04.01-18-507/16

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020
Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,

Typ projektu: Rozwój MŚP

 

Załączniki:

Oferta
Wzór umowy
Oświadczenie o nieistnieniu konfliku interesów
Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami
Protokół postępowania
Zapytanie ofertowe

Odpowiedzi

Ogłoszenie wyników

 


BAUDZIEDZIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Rudna Mała 47i, 36-060 Głogów Małopolski

ogłasza postępowanie ofertowe, nr ID: 2/04/2017

na dostawę ogrodzeń systemowych ocynkowanych: panelowych (400 mb) i ażurowych (250 mb) na potrzeby ogrodzenia placu budowy.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928200-0 Ogrodzenia; 34928220-6 Elementy ogrodzeń

 

W ramach projektu:

„Wdrożenie wyników prac B+R na rzecz uruchomienia innowacyjnej usługi kompleksowego wykonawstwa konstrukcyjnych elementów budowlanych w V-klasowej technologii betonu architektonicznego”

PROJEKT NR WND-RPPK.01.04.01-18-507/16

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020
Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,

Typ projektu: Rozwój MŚP

 

Załączniki:

Oferta
Wzór umowy
Oświadczenie o nieistnieniu konfliku interesów
Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami
Protokół postępowania
Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie wyników

Oświadczenie o braku powiązań

 


 

BAUDZIEDZIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Rudna Mała 47i, 36-060 Głogów Małopolski

ogłasza postępowanie ofertowe, nr ID: 1/04/2017

na dostawę kontenerów socjalno-biurowych, kontenerów magazynowych morskich oraz kontenerów sanitarnych na potrzeby zabezpieczenia realizacji prac budowlanych.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44211100-3 Budynki modułowe i przenośne

W ramach projektu:

„Wdrożenie wyników prac B+R na rzecz uruchomienia innowacyjnej usługi kompleksowego wykonawstwa konstrukcyjnych elementów budowlanych w V-klasowej technologii betonu architektonicznego”

PROJEKT NR WND-RPPK.01.04.01-18-507/16

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020
Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,

Typ projektu: Rozwój MŚP

 

Załączniki:

Oferta
Wzór umowy
Oświadczenie o nieistnieniu konfliku interesów
Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami
Protokół postępowania
Rzuty kontenerów
Zapytanie ofertowe

Odpowiedzi

Ogłoszenie wyników


 

 

 


Zamawiający: Baudziedzic Sp. z o.o Sp.K, Rudna Mała 47P36-060 Głogów Małopolski informuje o unieważnieniu postepowania ofertowego nr ID: 1/06/2016, na dostawę Koparko-ładowarki (1 szt.) wraz z młotem wyburzeniowym (1 szt.) 580 KŚT. Unieważnienie podyktowane jest przesunięciem terminu realizacji zamówień z zakresu innowacji produktowej objętej projektem, pn „Wdrożenie wyników prac B+R na rzecz uruchomienia innowacyjnej usługi kompleksowego wykonawstwa konstrukcyjnych elementów budowlanych w V-klasowej technologii betonu architektonicznego”.

Unieważnienie postępowania jest zgodne z treścią postepowania ofertowego (Pkt IX, ppkt. 18)

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020
Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,

Typ projektu: Rozwój MŚP

 

 

BAUDZIEDZIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Rudna Mała 47P, 36-060 Głogów Małopolski

ogłasza postępowanie ofertowe, nr ID: 1/06/2016 na dostawę Koparko-ładowarki (1 szt.) wraz z młotem wyburzeniowym (1 szt.)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43260000-3 Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze

W ramach projektu:

„Wdrożenie wyników prac B+R na rzecz uruchomienia innowacyjnej usługi kompleksowego wykonawstwa konstrukcyjnych elementów budowlanych w V-klasowej technologii betonu architektonicznego”

WNIOSEK NR WND-RPPK.01.04.01-18-507/15

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020
Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,

Typ projektu: Rozwój MŚP

do pobrania:

Zapytanie Ofertowe.pdf

Zal_1_Oferta.docx

Zal_2_Wzor_umowy.doc

Zal_3_Oswiadczenie_konflikt_interesow.docx

Zal_4_Specyfikacja_techniczna.docx

Zal_5_Oswiadczenie_brak_powiazan.docx

Zal_6_Protokol_postepowania.docx

 

 

Zaufali nam