PL EN DE

PrzetargI

 

 

BAUDZIEDZIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Rudna Mała 47I, 36-060 Głogów Małopolski

ogłasza postępowanie ofertowe, nr ID: 2/12/2017 na dostawę:

Urządzeń do wznoszenia konstrukcji planowanych do wykończenia betonu, w tym: (Zagęszczarki jednokierunkowe (2 szt.); Zagęszczarki dwukierunkowej z silnikiem wysokoprężnym (2 szt.); Zagęszczarki z silnikiem wysokoprężnym i rozrusznikiem elektrycznym samoregulacyjnymi pasami klinowymi i rozrusznikiem elektrycznym (2szt.); Dwusuwowy ubijak wibracyjny (2 szt.);

Urządzeń do wykończenia konstrukcji z betonu architektonicznego, w tym: Mechaniczna Przetwornica Częstotliwości wraz z Buławami 38mm/5mb i 45mm/5mb (1 kpl.); Mechaniczna Przetwornica Częstotliwości wraz z Buławami 38/10mb i 45mm/10mb (1 kpl.);

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ): 43315000-4 Maszyny do zagęszczania gruntu, 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

W ramach projektu:

„Wdrożenie wyników prac B+R na rzecz uruchomienia innowacyjnej usługi kompleksowego wykonawstwa konstrukcyjnych elementów budowlanych w V-klasowej technologii betonu architektonicznego”

WNIOSEK NR WND-RPPK.01.04.01-18-507/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020
Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,

Typ projektu: Rozwój MŚP

Załączniki:

Zapytanie_ofertowe

Oferta

Wzor_umowy

Oswiadczenie_brak_powiazan

Oswiadczenie_konflikt_interesow

Protokol_postepowania

Ogloszenie_wynikow

 


 

BAUDZIEDZIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Rudna Mała 47I, 36-060 Głogów Małopolski

ogłasza postępowanie ofertowe, nr ID: 1/12/2017 na dostawę:

1. Koparko ładowarka (1 szt.)

2. Koparko-ładowarka (1 szt.) wraz z młotem wyburzeniowym (1 szt.)

3. Przewoźny zbiornik na paliwo wyposażony w pistolet automatyczny i cyfrowy przepływomierz – 3 szt.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43260000-3 Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze; 44611410-3 Zbiorniki do przechowywania oleju

W ramach projektu:

„Wdrożenie wyników prac B+R na rzecz uruchomienia innowacyjnej usługi kompleksowego wykonawstwa konstrukcyjnych elementów budowlanych w V-klasowej technologii betonu architektonicznego”

WNIOSEK NR WND-RPPK.01.04.01-18-507/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020
Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,

Typ projektu: Rozwój MŚP

Załączniki:

Zapytanie_ofertowe

Oferta

Wzor_umowy

Oswiadczenie_konflikt_interesow

Oswiadczenie_brak_powiazan

Protokol_postepowania

Ogloszenie_wynikow

 


BAUDZIEDZIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Rudna Mała 47I, 36-060 Głogów Małopolski

ogłasza postępowanie ofertowe, nr ID: 2/09/2017

na dostawę systemowych szalunków ściennych (1 kpl.)

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44000000-0 Konstrukcje i materiały dla budownictwa; wyroby pomocnicze dla budownictwa

 

W ramach projektu:

„Wdrożenie wyników prac B+R na rzecz uruchomienia innowacyjnej usługi kompleksowego wykonawstwa konstrukcyjnych elementów budowlanych w V-klasowej technologii betonu architektonicznego”

PROJEKT NR RPPK.01.04.01-18-0507/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020
Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,

Typ projektu: Rozwój MŚP

 

Załączniki:
Oferta
Wzór umowy
Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów
Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami
Protokół postępowania
Zapytanie ofertowe

Odpowiedzi_na_pytania

ogloszenie_wynikow

oswiadczenie_o_braku_powiazan

oswiadczenia_o_nieistnieniu_konfliktow


 

BAUDZIEDZIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Rudna Mała 47I, 36-060 Głogów Małopolski

ogłasza postępowanie ofertowe, nr ID: 1/09/2017

na dostawę systemowych szalunków stropowych (1 kpl)

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44000000-0 Konstrukcje i materiały dla budownictwa; wyroby pomocnicze dla budownictwa

 

W ramach projektu:

„Wdrożenie wyników prac B+R na rzecz uruchomienia innowacyjnej usługi kompleksowego wykonawstwa konstrukcyjnych elementów budowlanych w V-klasowej technologii betonu architektonicznego”

PROJEKT NR RPPK.01.04.01-18-0507/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020
Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,

Typ projektu: Rozwój MŚP

 

Załączniki:
Oferta
Wzór umowy
Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów
Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami
Protokół postępowania
Zapytanie ofertowe

Odpowiedzi_na_pytania

ogloszenie_wynikow

oswiadczenie_o_braku_powiazan

oswiadczenia_o_nieistnieniu_konfliktow


BAUDZIEDZIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Rudna Mała 47i, 36-060 Głogów Małopolski

ogłasza postępowanie ofertowe, nr ID: 3/04/2017

na dostawę trójfazowych agregatów prądotwórczych (2 szt.)

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

 

 

W ramach projektu:

„Wdrożenie wyników prac B+R na rzecz uruchomienia innowacyjnej usługi kompleksowego wykonawstwa konstrukcyjnych elementów budowlanych w V-klasowej technologii betonu architektonicznego”

PROJEKT NR WND-RPPK.01.04.01-18-507/16

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020
Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,

Typ projektu: Rozwój MŚP

 

Załączniki:

Oferta
Wzór umowy
Oświadczenie o nieistnieniu konfliku interesów
Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami
Protokół postępowania
Zapytanie ofertowe

Odpowiedzi

Ogłoszenie wyników

 


BAUDZIEDZIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Rudna Mała 47i, 36-060 Głogów Małopolski

ogłasza postępowanie ofertowe, nr ID: 2/04/2017

na dostawę ogrodzeń systemowych ocynkowanych: panelowych (400 mb) i ażurowych (250 mb) na potrzeby ogrodzenia placu budowy.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928200-0 Ogrodzenia; 34928220-6 Elementy ogrodzeń

 

W ramach projektu:

„Wdrożenie wyników prac B+R na rzecz uruchomienia innowacyjnej usługi kompleksowego wykonawstwa konstrukcyjnych elementów budowlanych w V-klasowej technologii betonu architektonicznego”

PROJEKT NR WND-RPPK.01.04.01-18-507/16

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020
Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,

Typ projektu: Rozwój MŚP

 

Załączniki:

Oferta
Wzór umowy
Oświadczenie o nieistnieniu konfliku interesów
Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami
Protokół postępowania
Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie wyników

Oświadczenie o braku powiązań

 


 

BAUDZIEDZIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Rudna Mała 47i, 36-060 Głogów Małopolski

ogłasza postępowanie ofertowe, nr ID: 1/04/2017

na dostawę kontenerów socjalno-biurowych, kontenerów magazynowych morskich oraz kontenerów sanitarnych na potrzeby zabezpieczenia realizacji prac budowlanych.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44211100-3 Budynki modułowe i przenośne

W ramach projektu:

„Wdrożenie wyników prac B+R na rzecz uruchomienia innowacyjnej usługi kompleksowego wykonawstwa konstrukcyjnych elementów budowlanych w V-klasowej technologii betonu architektonicznego”

PROJEKT NR WND-RPPK.01.04.01-18-507/16

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020
Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,

Typ projektu: Rozwój MŚP

 

Załączniki:

Oferta
Wzór umowy
Oświadczenie o nieistnieniu konfliku interesów
Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami
Protokół postępowania
Rzuty kontenerów
Zapytanie ofertowe

Odpowiedzi

Ogłoszenie wyników


 

 

 


Zamawiający: Baudziedzic Sp. z o.o Sp.K, Rudna Mała 47P36-060 Głogów Małopolski informuje o unieważnieniu postepowania ofertowego nr ID: 1/06/2016, na dostawę Koparko-ładowarki (1 szt.) wraz z młotem wyburzeniowym (1 szt.) 580 KŚT. Unieważnienie podyktowane jest przesunięciem terminu realizacji zamówień z zakresu innowacji produktowej objętej projektem, pn „Wdrożenie wyników prac B+R na rzecz uruchomienia innowacyjnej usługi kompleksowego wykonawstwa konstrukcyjnych elementów budowlanych w V-klasowej technologii betonu architektonicznego”.

Unieważnienie postępowania jest zgodne z treścią postepowania ofertowego (Pkt IX, ppkt. 18)

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020
Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,

Typ projektu: Rozwój MŚP

 

 

BAUDZIEDZIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Rudna Mała 47P, 36-060 Głogów Małopolski

ogłasza postępowanie ofertowe, nr ID: 1/06/2016 na dostawę Koparko-ładowarki (1 szt.) wraz z młotem wyburzeniowym (1 szt.)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43260000-3 Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze

W ramach projektu:

„Wdrożenie wyników prac B+R na rzecz uruchomienia innowacyjnej usługi kompleksowego wykonawstwa konstrukcyjnych elementów budowlanych w V-klasowej technologii betonu architektonicznego”

WNIOSEK NR WND-RPPK.01.04.01-18-507/15

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020
Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,

Typ projektu: Rozwój MŚP

do pobrania:

Zapytanie Ofertowe.pdf

Zal_1_Oferta.docx

Zal_2_Wzor_umowy.doc

Zal_3_Oswiadczenie_konflikt_interesow.docx

Zal_4_Specyfikacja_techniczna.docx

Zal_5_Oswiadczenie_brak_powiazan.docx

Zal_6_Protokol_postepowania.docx

 

 

Zaufali nam