PL EN DE

Realizacje Baudziedzic

Budowa budynku administracyjno - biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego ul. Lubelska w Rzeszowie

Budowa budynku administracyjno - biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 68 i na części działki nr 67, obr. 207 Rzeszów - Śródmieście

Zakres wykonywanych prac:

- Roboty ziemne i wymiana gruntu

- Monolityczna konstrukcja budynku

- Docieplenie i pokrycie dachu

- Dostawa i montaż stolarki

- Elewacja budynku

- Roboty wykończeniowe wewnętrzne

- Roboty branży sanitarnej

- Roboty branży elektrycznej

- Roboty branży drogowej i zagospodarowanie terenu 

Budowa budynku administracyjno - biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego ul. Lubelska w Rzeszowie
Inwestor
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Lokalizacja
ul. Lubelska, Rzeszów
Powierzchnia
3 808,62 m2
Kubatura
26 198,50 m3