PL EN DE

Realizacje Baudziedzic

Budowa żłobka na os. Przybyszówka i Budowa przedszkola na os. Przybyszówka

Roboty budowlane polegające na wykonaniu budynku żłobka i przedszkola przy ul. Iwonickiej w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadań inwestycyjnych: "Budowa żłobka na os. Przybyszówka’’, "Budowa przedszkola na os. Przybyszówka”

Zakres wykonywanych prac:

  • roboty ziemne
  • monolityczna konstrukcja budynku
  • dostawa i montaż ślusarki i stolarki
  • roboty wykończeniowe zewnętrzne
  • roboty wykończeniowe wewnętrzne
  • wyposażenie obiektu
  • place zabaw
  • roboty branży elektrycznej
  • roboty branży sanitarnej
  • roboty branży drogowej
Budowa żłobka na os. Przybyszówka i Budowa przedszkola na os. Przybyszówka
Inwestor
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Lokalizacja
ul. Iwonicka, Rzeszów
Powierzchnia
3 550,30 m2
Kubatura
15 749,00 m3