PL EN DE

Realizacje Baudziedzic

Budynki mieszkalne wielorodzinne w Rzeszowie

OCIEPLENIE ORAZ PRACE REMONTOWE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W RZESZOWIE

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC:

  • wymiana okien na klatkach schodowych i poddaszu,
  • demontaż luksferów szklanych występujących w ścianach klatki schodowej i wykonanie w tym miejscu ścian murowanych,
  • wykonanie niezbędnych remontów: wiatrołapów, schodów wejściowych do budynku, podestów,
  • wykonanie odboju wokół budynków,
  • demontaż istniejących elementów elewacji: rozebranie istniejących izolacji wraz z tynkiem, demontaż elewacji wykonanej z płyt acekolowych, rozebranie obróbek blacharskich,
  • wykonanie wzmocnienia łączeń warstwy fakturowej z warstwą nośną w ścianach warstwowych prefabrykowanych systemu OWT 75 przy użyciu kotew,
  • kompleksowe wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków zaliczonych do grupy budynków wysokich (W) w systemie BSO (bezspoinowy system ociepleń) w ilości: 15 413,46m2.
Budynki mieszkalne wielorodzinne w Rzeszowie
Inwestor
Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokalizacja
ul. Solarza 4,6,8 Rzeszów