PL EN DE

Realizacje Baudziedzic

Hala produkcyjna w Tarnowcu

BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W TARNOWCU

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC:

Budowa budynku magazynowo - biurowego z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wod -kan, c.o. grzewczą, p. ppoż., gazową oraz infrastrukturą techniczną: zjazd, drogi wewnętrzne, place, kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem i przyłączem, wodociągowy, z siecią ppoż. przyłącz energetyczny, oświetlenie terenu, przebudowa linii NN, zbiornik gazowy i gazociąg na gaz płynny.

Hala produkcyjna w Tarnowcu
Inwestor
EKO-KARPATY
Lokalizacja
Tarnowiec
Powierzchnia
1 951,46 m2
Kubatura
22 659,00 m3