PL EN DE

Realizacje Baudziedzic

Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno-sanitarnym w Krośnie

Rozbudowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno-sanitarnym, wraz z przebudową i rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego na wody opadowe wraz ze zjazdami z drogi gminnej w Krośnie przy ul. Lotników.

Zakres wykonywanych prac:

 • Roboty ziemne
 • Wykonanie pali fundamentowych
 • Monolityczne fundamenty budynku
 • Stalowa konstrukcja budynku
 • Obudowa dachu i ścian płytami warstwowymi
 • Dostawa i montaż stolarki i ślusarki
 • Wykonanie posadzki przemysłowej
 • Dostawa i montaż suwnic
 • Wydzielenie pomieszczeń socjalnych wraz z ich wykończeniem
 • Roboty branży drogowej i zagospodarowanie terenu
 • Roboty branży sanitarnej
 • Roboty branży elektrycznej
Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno-sanitarnym w Krośnie
Inwestor
ECO-LINE Piotr Potocki
Lokalizacja
ul. Lotników 15, Krosno
Powierzchnia
4 300,00 m2
Kubatura
62 700,00 m3