PL EN DE

Realizacje Baudziedzic

Specjał - Bydynek magazynowy chłodni w Rzeszowie

BUDOWA NOWEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO CHŁODNI SPOŻYWCZEJ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODY, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ ZBIORNIK RETENCYJNY NA DESZCZÓWKĘ

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC:

  • roboty ziemne z niezbędną wymianą gruntu, fundamenty, izolacje pionowe, zasypka fundamentów,
  • przyłącza instalacji -elektryczne i sanitarne oraz deszczowej,
  • stan surowy otwarty budynku biurowego z poryciem,
  • roboty wykończeniowe w wysokim standardzie budynku biurowego z montażem ślusarki oraz instalacjami,
  • konstrukcja stalowa, obudowa, izolacje, posadzka przemysłowa hali, instalacje wewnętrzne,
  • place, drogi, chodniki wraz z zagospodarowaniem terenu.
Specjał - Bydynek magazynowy chłodni w Rzeszowie
Inwestor
PPHU SPECJAŁ Sp. z o. o.
Lokalizacja
ul. Ciepłownicza 8, Rzeszów
Powierzchnia
2 929,61 m2
Kubatura
18 236,63 m3