PL EN DE

Realizacje Baudziedzic

Tuplex - budynek magazynowo-biurowy w Rzeszowie

BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO-BIUROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. RZECHA W RZESZOWIE

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC:

Budowa budynku magazynowo-biurowego z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wod-kan, c.o. grzewczą, p.poż., gazową oraz infrastrukturą techniczną: zjazd, drogi wewnętrzne, place, kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem i przyłączem, wodociągowy, z siecią p.poz. przyłącz energetyczny, oświetlenie terenu, przebudowa linii NN, zbiornik gazowy i gazociąg na gaz płynny.

Tuplex - budynek magazynowo-biurowy w Rzeszowie
Inwestor
Tuplex Sp. z o.o.
Lokalizacja
ul. Rzecha, Rzeszów
Powierzchnia
1 236,40 m2
Kubatura
17 357,81 m3