PL EN DE

Realizacje Baudziedzic

Zespół klasztorny i parkowy w Przemyślu

REWITALIZACJA ZESPOŁÓW KLASZTORNEGO I PARKOWEGO NA CELE SPOŁECZNE I EDUKACYJNO-KULTURALNE W PRZEMYŚLU

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC:

Kompleks klasztorny przy ul. Ks. J. Popiełuszki w Przemyślu

 Przebudowa i nadbudowa ze zmiana sposobu użytkowania kompleksu klasztornego na:

  • Dom Opieki Społecznej dla osób chorych, cierpiących i niepełnosprawnych wraz z zapleczem.
  • Kompleks rehabilitacyjno-leczniczy – Centrum terapii i rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych w ramach istniejącego budynku.
  • Zmiana sposobu użytkowania poddasza na zespół mieszkań mających funkcję mieszkań treningowych, skierowanych do osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, mający na celu ich przygotowanie do normalnego funkcjonowania w codziennym życiu.
  • Przebudowa i rozbudowa istniejącego łącznika między budynkiem mieszkalnym a kaplicą oraz wykonanie podjazdu między przebudowywanym łącznikiem

 Budynek kina „ROMA” przy ul. Grodzkiej 11 w Przemyślu

 Przebudowa części budynku użyteczności publicznej przy ul. Grodzkiej 11 w Przemyślu

 Zagospodarowanie terenu przy Collegium Marianum Centrum Formacji w Przemyślu

 Zagospodarowanie ternu oraz budowa obiektów małej architektury przy Collegium Marianum Centrum Formacji przy ul. Pelczara w Przemyślu

Zespół klasztorny i parkowy w Przemyślu
Inwestor
Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego
Lokalizacja
ul. Popiełuszki, ul. Grodzka, ul. Pelczara, Przemyśl
Powierzchnia
3 288,82 m2
Kubatura
11 754,00 m3